วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

ข่าวสาร


รายงานการรับสมัครครู ตากเขต 1

นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพท.ตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 อัตรา นั้น ในการนี้ สพท.ตาก เขต 1 จึงขอรายงานผลการรับสมัครประจำวันที่ 23 เมษายน 2553 ดังนี้.....

ผลการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2553
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 /2553 วุฒิปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 20-26 เมษายน2553 โดยมีผลการรับสมัครประจำวันที่ 23 เมษายน 2553 ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย มีผู้มาสมัคร จำนวน 8 คน กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 32 คน กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 44 คน กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 53 คน และกลุ่มวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 44 คน รวมผู้มาสมัครวันที่ 23 เมษายน 2553 จำนวน 231 คน และ รวมยอดผู้มาสมัครสอบ 3วันที่ผ่านมา (วันที่ 20-23 เมษายน 2553) จำนวนทั้งสิ้น 1,642 คน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ จะดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใสทุกขั้นตอน และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบว่าอย่าได้หลงเชื่อคำแอบอ้างจากบุคคลใดที่จะช่วยเหลือได้ หากพบเบาะแสให้แจ้งที่หมายเลข 055 512537 ต่อ 223 หรือโทรสาร 055 512887 และจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อสอบสอบครูผู้ช่วย

1. บรรยายโวหาร คือ โวหารที่ใช้เล่าเรื่อง หรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ตามลำดับเหตุการณ์ การเขียนบรรยายโวหาร จะมุ่งความชัดเจน เขียน ตรงไปตรงมา รวบรัด กล่าวถึงแต่สาระสำคัญไม่จำเป็นต้องมีพลความ หรือความปลีกย่อยเสริม ในการเขียนทั่ว ๆ ไปมักใช้บรรยายโวหาร เพราะเหมาะในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากสำนวนประเภทนี้มุ่งสาระเขียนอย่างสั้น ๆ ได้ความชัดเจนงานเขียนที่ควรใช้บรรยายโวหาร ได้แก่ การเขียนอธิบายประเภทต่าง ๆเช่น เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ตำรา บทความ การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง เช่น บันทึก จดหมายเหตุ การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นประเภทบทความเชิงวิจารณ์ ข่าว เป็นต้น
หลักการเขียนบรรยายโวหาร
1) เรื่องที่เขียนต้องเป็นเรื่องจริง ผู้เขียนควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียนเป็นอย่างดี โดยอาจรู้มาจากประสบการณ์ หรือการค้นคว้าก็ได้
2) เลือกเขียนเฉพาะสาระสำคัญ ไม่เน้นรายละเอียด แต่เขียนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม
3) ใช้ภาษาให้เข้าใจง่าย หากต้องการจะกล่าวให้ชัดอาจใช้อุปมาโวหารและสาธกโวหารเข้าช่วยได้บ้าง แต่ต้องไม่มากจนส่วน ที่เป็นสาระสำคัญกลายเป็นส่วนด้อยไป
4) เรียบเรียงความคิดให้ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กัน
ตัวอย่าง …การบรรยายเกาะแก้วพิศดารในเรื่องพระอภัยมณี
“ อันเกาะแก้วพิศดารสถานนี้ โภชนาสาลีก็มีถม
แต่คราวหลัวครั้งสมุทรโคดม มาสร้างสมสิกขาสมาทาน
เธอทำไร่ไว้ที่ริมภูเขาหลวง ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร
ได้สืบพืชยืดอยู่แต่บูราณ คิดอ่านเอาเดียวมาเหลียวไป
( สุนทรภู่ )
ตัวอย่างบรรยายโวหาร
“ … ทุกครั้งที่พ่อไปเมืองนอก พ่อหาโอกาสไปดูสถานที่น่าสนใจและดูความเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของชาติต่างๆอยู่เสมอ และพ่อจะกลับมาเล่าให้ฟังอย่างมีระบบและละเอียดลออพร้องทั้งของฝากที่น่าสนใจ
ครั้งหนึ่งพ่อซื้อตุ๊กตามาฝากจุ๊ เป็นตุ๊กตาประหลาด เพราะมันหลับตาและลืมตาได้ สวยจนเราแทบไม่น่าจับ แต่จี๊ดสนใจมาก จนอยากรื้อออกมาดูว่ามีกลไกอะไรที่ทำให้มันหลับตาได้… ”
จากเรื่อง “ พ่อเล่า ” ของ จารุณี สูตะบุตร

การสอบบรรจุครูผู้ช่วย

สาระสำคัญ

1. ข้อมูลตำแหน่งว่าง วิชาเอกที่สพท.ประกาศสอบ

- สพท.ที่จะสอบบรรจุรวม 57 หน่วยงาน/สพท. 42 สาขาวิชา 982 ตำแหน่ง

- ให้ใช้หลักสูตรเดิมตามหลักเกณฑ์ ว.21/ 29 พ.ย. 2548 (มีสอบภาค ก และ ภาค ข)

- หากบัญชี สพท.ยังเหลือสาขาวิชาเอกใดไม่ให้สอบสาขาเอกนั้นเพราะจะไปยกเลิกบัญชีเดิม

- อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ /ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ หลักสูตรฯ

- ให้ระบุสาขา วิชาเอกพร้อมคุณสมบัติ ทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะให้ชัดเจน

(นโยบายเน้นวิทย์ คณิต อังกฤษ เพราะขาดแคลนมาก)2. กำหนดการสอบ

- 31 มีนาคม 2553 สพท. ประกาศรับสมัคร

- 20- 26 เมษายน 2553 รับสมัคร

- 30 เมษายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคก

- 8- 9 พฤษภาคม 2553 สอบภาค ก

- 12 พฤษภาคม 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข

- 22 พฤษภาคม 2553 สอบภาค ข

- 31 พฤษภาคม 2553 ประกาศผลการสอบแข่งขัน

3. หลักสูตรวิชาที่สอบ

ภาค ก รวม 350 คะแนน

- ความรอบรู้ 75 คะแนน

- ความสามารถทั่วไป 75 คะแนน

- วิชาการศึกษา 100 คะแนน

- วิชาเอก 100 คะแนน

ภาค ข รวม 150 คะแนน

- วิชาชีพครู 100 คะแนน

- สัมภาษณ์ 50 คะแนนข้อมูลอื่นๆต้องรู้

1) หลักเกณฑ์ วิธีการหลักสูตรสอบแข่งขันครูผู้ช่วย (ว.21 29 พฤศจิกายน 2548)